Cost Saving and Optimal Electrical Quality

TÌM KIẾM

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TỤ ĐIỆN SAMWHA - HÀN QUỐC

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar - trạm 110kV Hải Hậu - Nam Định

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar - trạm 110kV Hải Hậu - Nam Định

Hãng sản xuất:

liên hệ

Mô tả

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar - Trạm 110kV Hải Hậu, tỉnh Nam Định - Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC) - Tổng công ty điện lực Miền Bắc (NPC)

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar lắp đặt tại trạm 110kV Hải Hậu - tỉnh Nam Định gồm:

- 18 bình tụ 14,127kV 1P 50Hz 254kvar, mã hiệu TAF-T355254S14R

- 03 kháng hạn dòng 38,5kV 1P 50Hz 5mH 180A, loại khô, lõi không khí

- 01 biến dòng trung tính 38,5kV 1P 5/1A 10VA 10P20

- Trụ đỡ, giá đỡ, sứ, dây đồng, thanh cái, phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar - trạm 110kV Hải Hậu - Nam Định

Giàn tụ bù 22kV - 4Mvar - trạm 110kV Hải Hậu - Nam Định