Cost Saving and Optimal Electrical Quality

TÌM KIẾM

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TỤ ĐIỆN SAMWHA - HÀN QUỐC

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm

Hãng sản xuất: Samwha - Hàn Quốc

liên hệ

Mô tả

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 4 (PTC4)

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar  lắp đặt tại trạm 500kV Phú Lâm gồm:

- 120 bình tụ 15kV 1P 50Hz 550kVAr, mã hiệu TAF-T1105550S15R

- 03 kháng hạn dòng 145kV 1P 50Hz 45mH 400A, loại khô, lõi không khí

- 01 biến dòng 145kV 1P 10/5A 10VA 5P20

- Trụ đỡ, giá đỡ, sứ, dây đồng, thanh cái, phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - Trạm 500kV Phú Lâm